Dnes je 19. 9. 2021 a svátek má Zita, zítra Oleg

Projekty s podporou EU

Vysazování monté úhoře říčního v revírech Západočeského územního svazu v roce 2021 a vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního v revírech Západočeského územního svazu v roce 2021

Úhoř říční (Anguilla anguilla) se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté unášejí mořské proudy ke břehům Evropy. Zde je také loven při ústí řek do moře jako takzvané monté. Přirozená migrace úhoře říčního do povodí řek Labe a Odry vymizela a v posledních desetiletích je částečně nahrazována dovozem a nasazováním monté z jiných zemí. Opakovaným nasazováním monté úhoře dochází k významnému posílení úhoří populace, což umožní obnovit ztracenou přirozenou migraci a nastavit přirozený koloběh reprodukce úhořů. Navíc obecně stavy monté v posledních letech trvale klesají a jeho dostupnost je každoročně ovlivňována klimatickými podmínkami a poptávkou odběratelů.

Vysazování rozkrmeného mladého úhoře říčního doplňuje populaci úhoře říčního v teplotně příznivějším období roku a eliminuje případné výpadky nasazení úhořů při eventuálním nedostatku monté.


Projekt Zařízení a dopravní prostředek pro akvakulturu

Výzva k podání nabídky

Projekt výstavby Soustavy rybníků - Pod Rymání

S podporou Evropské unie, prostřednictvím  Evropského námořního a rybářského fondu a Operačního programu Rybářství bude realizován projekt výstavby Soustavy rybníků - Pod Rymání, který zahrnuje výstavbu soustavy rybníků v katastru obce Svárov.
Účelem je zvýšení konkurenceschopnosti žadatele pomocí zvýšení plochy obhospodařovaných rybníků.
Výstavbou rybníků dojde ke zvýšení produkce ryb při zachování tradiční akvakultury.
Vybudováním soustavy rybníků dojde k navýšení obhospodařované plochy a tím i k nárůstu produkce ryb.
Projekt má přímou vazbu na předešlou investici  realizovanou také s podporou Evropské unie, prostřednictvím Evropského námořního a rybářského fondu a Operačního programu Rybářství, a to koupě vozu Avia D120L s nosičem kontejneru. Tato investice bude využívána i na tomto záměru.